Metalunion, CE-gecertificeerd volgens EN 1090-1

Sedert 1 juli 2014 is de norm EN 1090-1 definitief van kracht. Deze norm valt onder de Bouwproductenverordening voor het in de handel brengen van bouwproducten in de Europese Unie. Een nieuwe wetgeving brengt nieuwe verplichtingen met zich mee, zowel voor u als staalbouwer, als voor ons als staalhandelaar.

Metalunion bv heeft resoluut gekozen voor de meest omvattende EN 1090-certificatie, met name tot en met uitvoeringsklasse EXC4. De Notified Body OCAB-OCBS heeft eind juni 2014 onze certificatie bekrachtigd (conformiteitscertificaat 1148-CPR-20140629). Deze certificatie bevestigt onze kwalitatieve manier van werken als schakel in de keten van staalproducent tot klant.

Dankzij de certificatie is Metalunion gemachtigd de geleverde producten te voorzien van de CE-markering samen met haar eigen Prestatieverklaring (DoP), opgesteld volgens de norm EN 1090-1.

Fabrieksattesten volgens de norm EN 10204 en individuele stukidentificatie zijn verkrijgbaar op uw vraag.